Vinterforing av rådyr – greit eller ikke greit?

1
34107

Det diskuteres mye om det er riktig å vinterfôre rådyr eller ikke. Det finnes gode argumenter både for og i mot. Her har vi samlet noe kunnskap og argumentasjon, samt noen gode råd om fòring – så får du selv gjøre deg opp din egen mening.

Tekst: Morten Brekke – Fotos/video: Fred-Roger Ness
Avhengig av miljø og bakgrunn finnes det argumenter både for og i mot vinterfôring av rådyr. Ytterpunktene kan variere fra «Ikke mat rådyrene, dyp snø er problematisk for dyrene og fôring kan føre til at situasjonen blir verre» til «Riktig vinterforing i snørike vintre kan mest sannsynlig redusere vinterdødeligheten».
Uavhengig av hvilket syn du måtte ha, er det greit å legge litt fakta på bordet for å belyse situasjonen. Rådyret er fra naturens side dårlig tilpasset perioder med dyp snø. Ja, selv under middels snørike og også under harde snøfattige vintre, kan dødeligheten være høy. Både sult og harde påkjenninger kan ta livet av mange rådyr, spesielt unge og gamle dyr.
For dyr og fugler som lever i Norge hele året, er vinteren ofte en utfordring. Naturen er brutal og selekterer – den bestemmer hvem som skal overleve og hvem som skal dø. Svake individer skal bukke under. Det er brutal og enkelt og noen mener at kynisk sett så bør alle dyr klare seg selv uten menneskelig innvirkning.

Dette er en flott bukk som får en staselig gevir når det er ferdig utvokst.

Det er viktig å ha en plan for foringen!

En plan for fôringen Så vil du kanskje si, så enkelt er det ikke. Det er flere forhold som du kan og bør ta hensyn til. Bør vi ikke bidra med god viltpleie og godt viltstell? Samt hjelpe dyr som lider og har en vanskelig periode foran seg. Hva med mye snø og streng kulde? Litt planlegging her? Før du eventuelt bestemmer deg om du vil fôre rådyrene gjennom vinteren, så bør du sette deg ned og tenke igjennom hva du ønsker å oppnå med fôringen. Du bør også lage en plan for gjennomføringen.
Fôringen må gjennomføres på riktig måte og med rett sammensatt mat. Dette er ekstremt viktig. Rådyret er en feinschmecker og har fra naturens side ikke en fordøyelse tilpasset grovfibret kost og næringsfattig vinterkvist. Resultat blir da at de begynner å tære på fettreservene sine.    Hva må du så tenke på før du begynner fôringen?
Det er viktig å starte fôringen før snøen og vinteren kommer. Dyrene må få tid til å tilpasse seg det nye fôret. Det finnes flere eksempler på rådyr som har dødd med magen full av mat, der mennesker har matet i god tro. Med andre ord har de sultet i hjel på full mage. Dyrene har kanskje vært for svake og ikke hatt riktig tarmflora til å fordøye maten.

Mat smaker godt.

Hva slags fôr skal du bruke? Hva er så riktig vintermat for rådyr? Det er viktig å ta hensyn til rådyrets favorittdiett. Du bør velge fôr som ikke er for fiberrikt og hvor innholdet av lettfordøyelig stivelse og sukker er stort og energirikt. Celluloseinnholdet bør derimot være lavt.
Riktig fôr kan for eksempel være fint høy med mye bladmasse, gjerne kløver, kraftfôr til drøvtyggere med maksimalt 10 % prosent protein, ensilert silofôr, avrenspellets, grønnsaker og frukt, men dette siste må kuttes opp i små biter. Saltstein kan også med fordel settes opp. Dette er viktig om våren etter magert vinterfôr (under tøffe vintre).
Det beste er å bruke en fôringsautomat eller en fôringshekk. Det er viktig å få maten opp fra bakken, slik at den ikke blir utsatt for mugg eller fuktighet. Fôringen må som sagt begynne tidlig og forsiktig. Dyrene må gradvis vennes til en ny fôrtype og matingen må fortsette helt til snøen har forsvunnet om våren.
Det er ofte en fordel å ha to fôringsplasser like ved hverandre. Dette sprer fôringen slik at konsentrasjonen av dyr blir mindre med tanke på overførbare sykdommer som kan oppstå (selv om smittefaren vanligvis er lav vinterstid). En annen fordel med to fôringsplasser er at de mindre dominante og svakere dyra kan komme til og spise utenom de dominante, som jager dem bort.

Betenkeligheter med fôring Når dette er sagt om fôring, er det på den andre siden viktig å belyse eventuelle negative sider. Det er relative få undersøkelser som viser til eventuelle negative konsekvenser. Vi har ovenfor nevnt at konsentrasjon av dyr kan føre til eventuell smittefare og sykdommer. Den samme konsentrasjonen av dyr kan også lokke til seg løse hunder, samt rovdyr som rev og gaupe.
Vinterforing kan også endre dyras adferd og trekkrutiner. Ha derfor en plan for fôringen og tenk på nettopp dette. Som nevnt i starten av artikkelen, bruker rådyr lang tid på å venne seg til nye matvaner. Derfor må du ikke begynne for sent med fôringen og heller ikke skifte fôr underveis.
Et alternativ til kunstig fôring eller som et tillegg er å hugge ned et par trær som osp eller selje i nærheten. Dette er mer naturlig kost for dem og gir et godt tillegg for dyra. Husk å måke/tråkke opp spor hvis det har kommet mye snø underveis om vinteren.

Lær mer om fôring Hvis du bestemmer deg for å starte med fôring, så betrakt denne artikkelen som en kort innføring på hva du bør sette deg inn i. Sjekk på nettet og snakk gjerne med folk som har erfaring fra feltet. Husk at feil fôring kan ta livet av dyra. Lykke til med rett vinterfôring!

TIPS TIL FôRING AV RÅDYR

  1. Start tidlig – helst før snøen kommer / november Du bør helst starte fôringen seint på høsten eller tidlig på vinteren. Før rådyra får problemer med energibalansen og slik at de venner seg til fôret og fôringsplassen. Feil fôring eller for sen oppstart kan føre til at dyra kan dø.
  2. Hvor bør fôringplassen ligge? Det er viktig å legge fôringplassen med hensyn til at du ikke trekker dyra bort fra naturlig trekkruter osv. Tenk også på hvor plassen legges med hensyn til vei og mennesker. Dyra bør ikke krysse en vei for å komme til mat.
  3. Hvordan bør fôringsplassen se ut? Du bør helst bruke en fôringsautomat til pellets eller en fôringshekk til høy og annen mat. Ikke legg fôret på bakken. Fuktighet og mugg vil ødelegge maten.
  4. Hva slags fôr bør du benytte? Det er viktig at du fôrer riktig og maten kan bestå av: kraftfôr til drøvtyggere med maksimalt 10% protein, fint høy med mye bladmasse, insilert silofôr, avrenspellets, samt grønnsaker og frukt. Må kuttes i små biter.
  5. Tilleggsfôr Du kan med fordel (hvis mulig) kutte ned et par trær som osp eller selje som tilleggsfôr. Saltstein kan også settes opp. Spesielt viktig om våren etter strenge vintre.
  6. Dyp snø Hvis det skulle komme mye snø, så vil du hjelpe dyra ved å måke/tråkke løype inn til foringsplassen.
  7. Mer enn èn fôringsplass Noen mener det er en fordel med to fôringsplasser. Fordi da kan kan de svakeste dyra (de minst dominante) komme til på den ene fôringsplassen. De mest dominante dyra kan jage bort de mindre dominante. Ved å spre fôringen kan du også minske sjansen for sykdom (selv om det er mindre sjanse for dette om vinteren).
  8. NB: husk viltlovens paragraf 46: Denne sier at det er forbudt å fôre før og under jakta, der- som hensikten er å trekke viltet inn på eget jaktområde.
Annonseplass

1 KOMMENTAR

LEGG IGJEN ET SVAR

Vær vennlig å skriv din kommentar!
Vær vennlig å skriv navnet ditt her