Swarovski – ny teknologisk milepæl

0
4168
Swarovski-dS-5-25x25-PL

Den nye riflekikkerten med integrert laser-avstandsmåling, en ballistisk datamaskin og automatisk siktepunktsjustering fra Swarovski er den mest avanserte riflekikkerten verden har sett til nå …

Av Jens Ulrik Høgh

Dette var den store nyheten på IWA-messen i Nürnberg. Den 3. mars 2017 får gå over i jakthistorien som dagen da optikkverdenen tok et stort skritt videre inn i en mer høyteknologisk fremtid. Swarovski dS er uten sidestykke det mest teknologiske avanserte kikkertsiktet, som noensinne er serieprodusert for jaktmarkedet. Den er også et ekstremt spesialisert stykke jaktverktøy med en relativ begrenset målgruppe. Det er slett ikke noen allround-kikkert i sin nåværende konfigurasjon og har aldri vært tiltenkt som det.
En er ikke i tvil om at dette er en «stor» nyhet. Med en vekt på rett over en kilo, godt over 40 centimeter i lengde og en rørdiameter på 40 mm, så befinner man seg i en annen og mer massiv klasse av et kikkertsikte enn man er vant til. Men designet er ikke desto mindre både harmonisk og strømlinjeformet. En får litt av den samme fornemmelsen som når en betrakter en italiensk sportsbil.

Swarovski dS 5-25×25 P L

Teknologisk bonanza
Swarovski beskriver den nye dS 5-25×25 P L som det ultimate verktøyet til «long range hunting» – med andre ord jakt på lang avstand. Som for eksempel kan finne sted i et fjellandskap eller i et åpent steppelandskap, hvor viltet skal forvaltes og det nærmest er umulig å snike inn på normale skuddavstander. Spesialiseringen til denne nisjeoppgaven er tydelig. 5-25x forstørrelser bringer jegeren helt inn på de fjerneste mål, som riflen med ganske stor margin er i stand til å klare. En kraftig og presis laseravstandsmåler i kombinasjon med innvendig sensorer, som måler skuddvinkel, temperatur og lufttrykk og mater disse dataene inn i den ballistiske computeren med data i samme klasse som de beste håndholdte avstandsmålerne på markedet. Computeren som er kalibrert med jegerens eksakte ballistikk via en trådløs blåtann-forbindelse til for eksempel en smarttelefon, beregner alltid i realtid treffpunktet i forhold til det markerte målet og kikkerten flytter selv den lysende senterprikken til den korrekte posisjonen.

Under forutsetning av at man som skytter har matet enheten med korrekte opplysninger med hensyn til ballistikken for den ladningen en benytter seg av – så behøver man i prinsippet ikke å gjøre annet enn å måle og skyte. Forestill deg en skotsk jeger, som skal ta ut en stor kvote av hinder og kalver under vinterens avskytningsjakt. Han legger seg godt til rette på en topp, sikter på det første målet, skyter og konstaterer et godt treff – for deretter å utpeke det neste målet og er klart til å skyte på en helt annen avstand- på under ett sekund. Bam, bam, bam, bam …
Men det er ikke bare den profesjonelle jegeren som kan få glede av dette kikkertsiktet. Den gryende interessen som det er for utfordrende fjelljakter – hvor skuddsjansene ofte er få, men på lange hold, så vil det gi dette siktet medvind i seilet. Ikke fordi den kan skyte mange skudd på forskjellige avstander i et hurtig tempo, men fordi den med ekstrem presisjon og hastighet kan gjøre jegeren i stand til å avfyre det ene og avgjørende skuddet – han kanskje får på sin jaktreise. Hvor stor er ikke verdien i å ikke skyte bom på en Marco Polo bukk i Kirgisistan? Helt sikkert mer enn denne kikkerten koster!

Swarovski dS 5-25×25 P L

Utfordringer
Selv om mange kanskje vil mene, at teknologi av dette kaliber tar mye av håndverket bort fra jakten – så kommer en ikke utenom gode skyteegenskaper. Kikkerten kan vise jegeren nøyaktig hvor han skal sikte, men den kan ikke skyte for ham og heller ikke treffe målet. En tur på en 500 meters skytebane vil raskt avsløre realitetens utfordringer for jegeren som tror at det kun ligger en stor økonomisk investering imellom ham og den uendelige rekkevidden …
Ingen kommer utenom vinden og dens ødeleggende effekt på jegerens presisjon på lange hold. Det finnes for tiden ingen tilgjengelig teknologi som med noenlunde presisjon kan måle eller forutsi vinden langs kulebanen av et skudd. Man kan selv komme med en erfaringsbasert gjetning og på grunnlag av det kan den nye kikkerten hjelpe til med et par holdepunkter ved bestemte sidevindstyrker, som kan være en uvurderlig hjelp ved spesielt lange skudd. De færreste har egentlig vindavvikstabellen for deres ladning i hodet. Jeg har det i hvert fall ikke …
Av tekniske utfordringer / begrensninger er spesielt batterilevetiden og lysgjennomstrømningen viktige. Sistnevnte ligger ganske langt etter konvensjonelle allround-kikkerter i samme fysiske størrelser. Slik blir det nødvendigvis når man fyller opp med en masse elektronikk og mekanikk i et kikkertsikte. Men da kikkerten i større grad er utviklet til bruk på relativt sjeldne jaktformer, som alltid foregår i dagslys, så er lysgjennomstrømningen neppe noe praktisk problem. Det samme kan ikke sies om batteritiden. Enheten bruker masse strøm, fordi det krever sitt å skyte ut en laserstråle opp til 1000 meter, som er sterk nok til at enheten kan fange opp refleksjonen. Batteriet holder til 100 målinger / justeringer og når lyset forsvinner, så står man tilbake med et helt ordinært kikkertsikte uten mulighet for siktepunktsjusteringer. Man må altså huske på ekstra batterier.

De som kjører Ferrari må jo etterfylle bensin litt oftere enn de som kjører Peugeot – funksjoner i denne klassen har alltid en pris.

 

 

Annonseplass

LEGG IGJEN ET SVAR

Vær vennlig å skriv din kommentar!
Vær vennlig å skriv navnet ditt her