Hvilken ammunisjon skal jeg velge?

0
15203
Hvilken kuletype ville du har brukt på denne flotte bukken?

Vi har sett nærmere på noen av de forskjellige alternativene som finnes, når du skal velge ammunisjon – til for eksempel bukkejakt.

Tekst: Jens Ulrik Høgh Fotos: Torben Møller-Nielsen m.fl.

Mitt Jaktblad i Danmark har nettopp gjennomført en liten leserundersøkelse rundt ammunisjonsvalg til bukkejakta. Resultatet av denne kan også ha en viss relevans for norske jegere på bukkejakt og på rådyrjakt i Norge. Den danske undersøkelsen, som er basert på mer enn 1.000 besvarelser – viser at hele 80 prosent av de danske bukkene ble skutt med kalibrene 6,5×55, .308 Win eller .30-06.
Da kun tre prosent har oppgitt at de brukte kalibrene .222 Remington eller .223 Remington, så vil jeg umiddelbart gjette på at det betyr at minst 90 prosent av alle bukkene skutt i Danmark blir nedlagt med en rifle i et mediumskaliber som spenner seg fra seks til 9,3 mm. Det er ikke noe voldsomt overraskende i det, selv om disse kalibrene er voldsomt store i forhold til byttets størrelse. Utfordringen i prosjektilvalget består ikke i å ta livet av dyret på en human måte, men snarere i å unngå å ødelegge for mye av det edle viltkjøttet …

Norma Oryx

Bonded ammunisjon
Det sier seg selv at bukkejegeren har behov for god presisjon. Er det på plass, så er det etter min mening kun prosjektilets oppførsel i viltkroppen, som bør avgjøre det endelige valget. Som nevnt så prioriterer jeg høyt en minimal kjøttødeleggelse. Det utelukker faktisk alle konvensjonelle ikke-bondede prosjektiler med blykjerne. I mine øyne er denne prosjektiltypen ikke egnet til annet bruk enn til skadedyrbekjempelse – hvor kjøttet ikke blir brukt, eller til drivjakter hvor man ønsker en øyeblikkelig stoppeffekt, samt til jakt på meget lange avstander – hvor er særdeles lettekspanderende prosjektil er nødvendig. Ingen av disse argumentene beskriver bukkejakta – langt i fra. Ikke desto mindre vet vi fra forannevnte leserundersøkelse, at godt over 50 prosent av bukkene blir skutt med nettopp denne prosjektiltypen. Det synes jeg faktisk er dumt.

30 prosent av bukkene blir allerede nedlagt med bondede prosjektiler og dette tallet burde øke. Bondede prosjektiler, altså prosjektiler – hvor kjernen og kappen er loddet sammen, bevarer en høy restvekt og avsetter derfor ikke en masse metallfragmenter i viltkroppen.

Hvilken favorittkule har du?

Prosjektilkonstruksjonen er ideell til kjøttjakt. Prosjektilet av denne typen er meget pålitelig i sin funkjon – man kommer sjelden ut for noen store overraskelser. Hvis en velger konsekvent det tyngste prosjektilet, som skyter presist i riflen – så får en anslagshastigheten så langt ned som mulig, som igjen reduserer kjøttødeleggelsen ytterligere. Om valget faller på det ene eller det andre av en bonded prosjektil, betyr etter min oppfattelse ikke så mye. Jeg har testet ganske mange, og har ikke opplevd noen vesentlig forskjell i funksjonen. Det som er langt mer interessant, er hvilket merke som skyter best rent presisjonsmessig i nettopp din rifle.

Blyfri ammunisjon – et alternativ

En blyfri kule.

En annen opplagt mulighet i disse kalibrene er blyfrie prosjektiler. Disse er på alle måter inne i et voldsomt oppsving. Alle våpendistributørene på jaktmessen i Odense Congress Center (Danmark) i starten av april, kunne bekrefte en økende etterspørsel etter blyfri rifle-ammunisjon blant besøkende gjester. Vår egen leser- undersøkelse viser den samme tendensen. Hele 16 prosent av de spurte har opplyst, at de nå skyter sommerbukken med blyfrie prosjektiler. Alle i bransjen er overrasket over at det faktisk er så mange på det nåværende tidspunkt.

De blyfrie prosjektilene har lenge delt jegerne i to leire. Det er «den gamle garden» som ser på blyfrie kuler og hele bevegelsen i den retningen, som en trussel mot jakta. Deres holdning er at bly er det teknisk beste materialet til bruk i ekspanderende rifleprosjektiler, og at en overgang til blyfritt er et tilbakeskritt i forhold til riflens effektivitet. Jeg vil uforbeholdent gi dem rett i denne betraktningen. Bly er et teknisk optimalt materiale. Det er veldig enkelt å produsere effektive ekspanderende prosjektiler med en blykjerne, som dreper viltet på en human måte i langt de fleste tenkelige og utenkelige situasjoner. Men betyr det at alternativene ikke er interessante? Bly er og blir et giftig materiale. I gamle dager fikk typografene i landets aviser blyforgiftning av å håndtere blyet med bare hendene og rovfugler dør hvis de får blyfragmenter fra innvollene i kråsen – hvor blyet blir finmalt og tatt opp i fuglenes organismer. Det er mye omdiskutert, i hvilken utstrekning blyrester i viltkjøtt påvirker mennesker. Men jeg har full forståelse for alle som velger et føre var prinsipp og unngår bly, når det finnes gode alternativer.

En har nådd langt i forhold til rovfuglproblematikken, hvis en graver ned innvollene etter at en har vommet ut bukken. Og man kan eliminere blyfragmenter i maten, hvis en anvender bondede prosjektiler eller skjærer bort kjøttet rundt sårkanalen. Men det er mye enklere å velge blyfritt. Det gjør jeg faktisk selv!

Velegnet til bukkejakt
Moderne blyfrie prosjektiler er godt egnet til bukkejakt. Det hastighetsintervall som de fungerer optimalt i, er ganske mye mindre enn for blyprosjektilene. I praksis så betyr dette at den maksimalt effektive rekkevidden er mindre for de blyfrie kulenes vedkommende. Men med det førstnevnte mellomklassekaliberet, så snakker vi ikke desto mindre om rekkevidder på 250 – 300 meter. Har du behov for å skyte bukkene på lengre hold enn dette? Det har ikke jeg.

.308 Win Green.

Det er min personlige erfaring, at holder man seg innenfor hastighetsintervallene som prosjektilet fungerer optimalt – så er de blyfrie kulene fullgode alternativer til prosjektiler med en blykjerne. For mitt eget vedkommende, så ser jeg ingen god grunn til å ikke benytte dem.

Det er i realiteten to typer ekspanderende blyfrie prosjektiler. De klassisk ekspanderende, som beholder en høy restvekt og danner en soppform – samt de fragmenterende hvor kulens fremste halvdel brekkes opp i mindre deler, akkurat som et haglskudd sørger for den indre ødeleggelsen som skal til for å drepe viltet. Snakker vi om kjøttødeleggelse, så er det først og fremst anslagshastigheten som er utslagsgivende her. Prøv deg med ladninger, hvor anslagshastigheten ligger et sted mellom 650 og 850 meter per sekund for best effekt.

Personlige ammunisjonserfaringer
Selv så har jeg noen personlige erfaringer med en del blyfrie kuler til rådyrjakt. RWS EVO Green er en fragmenterende kule med en kjerne av tinn. Det er snakk om en lett kule med en høy utgangshastighet, som fragmenterer ganske mye. Dette gir en dramatisk stoppeffekt, og det er ingen tvil om at denne kulen tar litt for hardt i med kjøttet etter min smak. Til gjengjeld er kulen meget presis i stort sett alle rifler.

Norma ECO Strike, Hornady GMX, RWS HIT, Lapua Naturalis og Barnes X er alle ekspanderende kuler av kobber eller kobberlegeringer. Kommer man under 900 m/s i anslagshastighet, så er rest- verdien i realiteten alltid 100 prosent. Til gjengjeld er det litt forskjell på hvor lav hastigheten er, som skaper soppdannelsen. Min følelse er at Norma leder dette kappløpet i klassen med pålitelig soppdannelse helt ned i nærheten av 500 m/s for lungeskudd. Men det er et tett kappløp og alle disse kulene funger fint helt ut til mer enn 200 meter fra et .308 kaliber.

Det dukker opp fler og fler fragmenterende kuler på markedet. De er typisk laget av hardere legeringer enn de ekspanderende kulene, slik at de brekker opp – akkurat som de er konstruert til. Innledende tester har vist positive resultater i forhold til evnen til å drepe, men jeg har ikke personlig noen erfaringer i den retning. Det er for tiden et par danske fabrikanter av denne typen kuler, så det er ikke umulig at vi ser nærmere på dette senere.

Ammo Green

Dropp ammunisjon med bløt spiss
Hvis du er en av de 52 prosent danske jegere – eller selv bruker konvensjonelle blyprosjektiler med bløt spiss på jakt i Norge, hvor kjernen ikke er bonded til kappen – så vil jeg foreslå at du prøver noe annet. Du ødelegger fort en kilo eller to mer med kjøtt med disse prosjektilene, enn med bondede blykuler eller ekspanderende blyfrie kuler. Verdien av bare et enkelt kilo med lekkert kjøtt er langt høyere enn merprisen for en skikkelig kule.

Om du vil «gå hele veien» og skyte blyfritt, så gjør det ikke den helt store forskjellen for miljøet, dyrevelferden eller sunnheten. Men selv en aldri så liten forskjell – er nok for meg. Jeg skyter blyfritt – og kan ikke komme på en god grunn til å la være.   God jakt!

 

Annonseplass

LEGG IGJEN ET SVAR

Vær vennlig å skriv din kommentar!
Vær vennlig å skriv navnet ditt her